Your Fashion, Beauty, Interior and Health Store!

Herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
LOVED BY BLANCHE
Scheepswerf 1
1271GB Huizen
info@lovedbyblanche.com

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 
 

 

 


— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                                — Bestelnummer :

 

 

 

 
 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 
 

— Naam/Namen consument(en)

 

 
 

— Adres consument(en) :

 

 
 

 


— IBAN Rekeningnummer:

 

 
 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 
 

 


— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.